Η Ματούλα Χρυσού διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία και γλώσσα.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της αγωγής με ειδίκευση στη Δημιουργική γραφή.